Wanneer je op latere leeftijd wat minder soepel beweegt, krijg je al snel de stempel houten klaas en kun je hier waarschijnlijk wel om lachen. Toch komt het houterig of iet wat onhandig bewegen ook regelmatig op jonge leeftijd voor in de vorm van een storing in de motorische ontwikkeling van een kind. Dit noem je ook wel Developmental Coördination Disorder, of te wel DCD. Onze kinderfysiotherpeuten leggen jou graag uit wat dit precies inhoudt:

 

Wat is Developmental Coordination Disorder?

Developmental Coördination Disorder (DCD) is een synoniem voor kinderen die houterig of onhandig bewegen. DCD komt voor bij ongeveer 5-10% van de schoolgaande kinderen. Dit uit zich in een lage spierspanning, het trager bereiken van ontwikkelingsmijlpalen, een minder goed ontwikkelde grove en fijne motoriek, onrust in het lichaam en spraakproblemen.

Dit zorgt ervoor dat deze kinderen vaker vallen en moeite hebben met het aanleren van allerlei vaardigheden zoals schrijven en fietsen. Daarnaast hebben kinderen met DCD vaker leer- en gedragsproblemen.

Het herkennen van DCD

De kinderfysiotherapeut heeft speciale meetinstrumenten om de motorische ontwikkeling in kaart te brengen en te bekijken waar het kind staat ten opzichte van het gemiddelde kind. Aan de hand van deze testen kan medebepaald worden of er sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand. Wanneer daarnaast ook sprake is van een beïnvloeding van de dagelijkse- en schoolprestaties, er geen andere medische aandoening is en het kind een ‘normaal’ IQ (>70) heeft dan kan het zijn dat er sprake is van DCD. De diagnose DCD wordt of is gesteld door een specialist.

Wat kan de kinderfysiotherapeut betekenen?

Een deel van de kinderen met lichte DCD heeft geen behandeling nodig. Met het ouder worden en door het oefenen met sport en spel verfijnen zij alsnog hun fijne- en grove motorische vaardigheden! Als een kind problemen lijkt te ervaren in de dagelijkse en schoolse vaardigheden, een laag zelfvertrouwen heeft of erg onzeker is, is het verstandig om in een vroeg stadium wel met kinderfysiotherapie te starten. Een kinderfysiotherapeut kan samen met het kind op speelse wijze de fijne- en grove motorische vaardigheden oefenen.

Contact

Onze kinderfysiotherapeuten kunnen door middel van onderzoek vaststellen of er sprake is van een motorisch achterstand bij uw kind en kunnen deze behandelen daar waar nodig!

Herken jij dit bij jouw kinderen of kinderen in je naaste omgeving, neem gerust een kijkje op onze kinderfysiotherapie pagina of neem contact met ons op.Terug naar Blog-overzicht