Kinderfysiotherapie

Frankie

Kinderfysiotherapie Nijmegen & Beuningen

De meeste kinderen gaan vanzelf omrollen, zitten, kruipen, staan en lopen. Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo en toch hebben sommige kinderen wat hulp nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut heeft verstand van de normale ontwikkeling en kan door middel van behandeling, advies en informatie het kind begeleiden met kinderfysiotherapie.

 

Samenwerking kinderfysiotherapeuten

Wij hebben een team kinderfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten in opleiding die nauw samenwerken. Doordat ze onderling samenwerken wisselen ze expertises met elkaar uit. Daarnaast werken ze ook samen met huisartsen, ergotherapeuten en logopedisten om zo de benodigde zorg voor het kind te kunnen leveren.

Wij beschikken over een lange en brede ervaring met het behandelen van kinderen. Wij behandelen motorische- en ontwikkelingsproblemen, maar we schrikken zeker niet terug van complexere problemen zoals spierdystrofie, cerebrale parese en spina bifida. Kortom: we behandelen alle kinderen met neurologische, orthopedische en/of reumatologische problemen.

Bij elke behandeling geldt dat de zorg op maat moet zijn, het moet aansluiten bij de behoeften van zowel de ouder als het kind. Daarom werken we graag samen met betrokken ouders.

 

Kinderfysiotherapie op de praktijk of aan huis

Afhankelijk van de wensen en de noodzaak behandelen we zowel op de praktijk als aan huis. Daarnaast bieden wij speciale oefengroepen gericht op DCD en ontwikkelingsstoornissen. Ook hebben we fitkids groepen voor kinderen met een chronische aandoening. Verder geven wij schrijftherapie aan kinderen die hier moeite mee hebben en behandelen wij kinderen met hersenletsel.

Onze kinderfysiotherapeuten Eefke Vonk, Anneke Hondema en Christel Cobussen helpen u en uw kind graag.

 

Bekijk de kinderfysiotherapie folder:

frankie200px

Wil je meer informatie over kinderfysiotherapie?

Maak een afspraak of bel (024) 675 01 37