“Door open te staan voor gedragsveranderingen en samen te kijken wat nog meer mogelijk is, kunnen er mooie dingen ontstaan.” 

Marion van der Woude is sinds 5 jaar ergotherapeut en is zij voornamelijk werkzaam geweest binnen verschillende verpleeghuizen, geriatrische revalidatie en bij mensen aan huis. Gedurende deze 5 jaar heeft zij verschillende cursussen gevolgd welke onder andere gericht zijn op: zithouding, lighouding, het aanmeten en samenstellen van rolstoelen, motiverende gespreksvoering en sensorische informatieverwerking bij mensen met dementie. Naast het werken in een verpleeginstelling, is zij sinds maart 2019 begonnen aan een nieuwe uitdaging. Als ‘de ergoo’ werkt zij samen met de fysioo, zodat naast fysiotherapie ook ergotherapie aangeboden kan worden. 

Haar interesse voor ergotherapie was er overigens niet direct; “Voordat ik ergotherapie ben gaan studeren heb ik de opleiding Sociaal pedagogisch werker gedaan in de richting onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. Hier ontdekte ik dat ik het leuker vond om individueel mensen te helpen dan voor grote groepen te staan. Mijn nicht is ergotherapeut en zo heb ik ergotherapie leren kennen. Zodoende besloot ik de 4 jarige HBO opleiding Ergotherapie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te gaan volgen.”

Doelgroep

Ergotherapie is een heel breed beroep en heeft eigenlijk betrekking op alle dagelijkse handelingen die iemand tegenkomt. Een ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als gevolg van onder andere:

 • Dementie
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Chronische pijn
 • Spierziekten
 • Neurologische aandoeningen
 • Handletsels
 • Reuma
 • Verstandelijke beperking
 • Psychiatrische aandoeningen
 • Ouderdomsklachten
 • Burn-out / depressie
 • Vertraagde ontwikkeling bij kinderen

De leeftijd van cliënten loopt erg uiteen. Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Zij zijn werkzaam in onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, instellingen, scholen, vanuit een eerstelijns praktijk of bij de gemeente.

“Binnen verschillende aandachtsgebieden/werkvelden zoals; revalidatie, kind & jeugd, GGZ, ouderen, WMO gemeenten, verstandelijk gehandicapten en mensen met een behoefte aan handtherapie, is de voornaamste taak van een ergotherapeut om deze groepen te adviseren en begeleiden bij barrières in dagelijkse activiteiten. Daarin denken wij in dit beroep mee over de keuze en verdeling van activiteiten gedurende de dag en geven we voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen.”

De behandeling

“Als ergotherapeut kom ik altijd behandelen op de plek waar het probleem zich voordoet. Vaak is dit thuis, maar dit kan ook bijvoorbeeld op het werk zijn of bij een hobbyclub. Dit omdat deze situaties niet na te bootsen zijn in een behandelruimte binnen een praktijk.”

 Binnen behandelingen richt Marion zich onder andere op de volgende punten;

 • zelfredzaamheid (douchen, aan- en uitkleden, eten, koken, huishouden, mobiliteit enz.);
 • behoefte aan ontspanning (hobby’s, sport);
 • behoefte aan zingeving (vrijwilligerswerk, studie, werk).

Na een kennismaking onderzoekt zij eerst wat de mogelijkheden, beperkingen en behoeften zijn. Daarna stelt zij samen met de cliënt een plan van aanpak op. 

“Een plan van aanpak bestaat bijvoorbeeld uit; Het leren omgaan met lichamelijke en psychische beperkingen; adviseren over hulpmiddelen en aanpassingen en hiermee leren omgaan en het adviseren en instrueren aan mantelzorgers. Een behandeling kan kort of langdurig zijn en verschillen in frequentie afhankelijk van de vraag. Ik behandel nooit langer dan nodig is wat als fijn wordt ervaren bij de cliënt. Een van de mooiste complimenten die ik heb mogen ontvangen van een cliënt was dan ook;  “Je behandelt niet langer dan nodig is, dat is erg fijn en geeft vertrouwen dat ik het ook echt weer zelf kan”. “ 

Samenwerking

Als ergotherapeut werk ik samen met meerdere disciplines. Afstemming is belangrijk rondom de behandeling van de patiënt, maar ook het inschakelen van een andere discipline indien nodig. Zo werk ik samen met  fysiotherapeuten, logopedie, psychologen, (huis/specialistisch) arts, praktijkondersteuners van de huisarts, wijkverpleging, bandagist, eigenlijk alles wat rondom de patiënt nodig is of al betrokken is.

Binnen de ergoo werk ik vooral binnen het neurologie/geriatrie team. We hopen in de toekomst verder uit te kunnen breiden naar het behandelen van meerdere doelgroepen en verder specialismen binnen de ergoo.”

Om een duidelijker beeld te scheppen over haar werk noemt Marion een aantal specifieke praktijkvoorbeelden;

 • Na 6 weken lang 2x per week samen oefenen met een passend hulpmiddel kon mw. X weer zelfstandig de steunkousen aan/uittrekken. Thuiszorg hoefde daardoor niet meer te komen en kon afgebouwd worden.
 • Mw. X is gevallen en is hierdoor angstig om weer te vallen. Samen met haar hebben we haar huis rondgelopen en gekeken waar mw. meer steun nodig heeft en waar eventuele valrisico’s liggen. Hier is een advies verslag van gemaakt en samen met haar zoon voert mw. een aantal adviezen uit bijv.: het plaatsen van beugels voor extra steun, anti-slip aanbrengen onder de vloerkleedjes ter voorkoming van wegglijden en het plaatsen van stoelpootverhogers onder haar fijne luie stoel om hier beter uit te kunnen opstaan. Naast het advies is de fysiotherapie met mw. aan het trainen vallen in de toekomst te voorkomen. Mw. voelt zich weer veiliger in haar huis en is minder bang om te vallen.
 • Dhr. X wordt steeds minder mobiel en lange afstanden buitenshuis houdt hij niet meer vol. Zelf boodschappen doen lukt hierdoor niet meer. 3 maanden lang krijgt hij scootmobiel lessen waarin hij leert hoe het is om veilig scootmobiel te rijden in het verkeer en wordt hij begeleid in het verkrijgen van een scootmobiel via de WMO. Dhr. kan weer zelfstandig boodschappen doen met behulp van de scootmobiel.
 • Mw. X gaat steeds verder achteruit. Echtgenoot wil graag dat mw. zo lang mogelijk bij hem thuis kan blijven door haar zelf te verzorgen in samenwerking met de thuiszorg. Samen wordt gekeken hoe dit het beste te realiseren is, zodat mw. de juiste en meest comfortabele zorg krijgt. Er worden hulpmiddelen geregeld zoals een hoog/laag bed, een rolstoel, een tillift en een douchestoel. Mw. heeft tot haar einde bij haar echtgenoot kunnen blijven waarna zij ook thuis heeft kunnen overlijden.


“Voldoening haal ik uit succesverhalen zoals hierboven genoemd en patiënten/samenwerkingspartners die tevreden zijn. Wanneer het lukt om iemand weer iets zelfstandig te laten uitvoeren waar we samen enige tijd aan besteed hebben en ik dit los kan laten geeft me dit altijd een trots gevoel. Handelingen die niet meer konden, lukken bijvoorbeeld ineens weer. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de huidige woning blijft daardoor voor deze doelgroepen mogelijk.”


“Het veranderen van je handelen zoals je altijd gewend bent geweest is enorm moeilijk. Gedragsverandering is voor elk mens enorm moeilijk. Echter door open te staan voor gedragsveranderingen en samen te kijken wat nog meer mogelijk is, kunnen er mooie dingen ontstaan.” 

Bekijk ook de webpagina van ‘de ergoo’ of neem contact met ons op.Terug naar Blog-overzicht