Het Vrouwenhart

Er is steeds meer aandacht voor hartklachten bij vrouwen. Deze week ontving Janneke Wittekoek  de Vrouw in de Media Award voor al haar inspanningen rondom het vrouwenhart. Ook Angela Maas van het RadboudUMC  verricht veel werk rondom dit thema. Zo wordt volop onderzoek gedaan over de rol van hartklachten in relatie tot diabetes, zwangerschapshypertensie (en pre-eclampsie), de overgang, medicatie, SCAD en ook over de cardiale gevolgen van de behandeling bij borstkanker.

Chemokuren bij borstkanker kunnen de functie van de hartpomp aantasten en tot hartfalen leiden. Veel vrouwen weten dit niet. Zijn genezen van de kanker, maar zitten uitgeblust op de bank. Daarom is het zinvol dat tijdens hun behandeling met chemo goed in de gaten wordt gehouden hoe het met het hart gaat, want diverse kuren kunnen de pompfunctie aantasten en leiden tot hartfalen.’

Cardiale behandeling start vaak (te) laat

Hartschade komt bij 1 op de 10 vrouwen voor die behandeld zijn voor borstkanker. Dit geeft klachten als vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Deze gevolgen worden vaak niet herkend waardoor cardiale behandeling niet of in een (te) laat stadium start. Opsporing van vrouwen met een hoog risico op hartschade, al voor de borstkankerbehandeling, is belangrijk. Dat kunnen ze doen met beeldvormende technieken. Vrouwen met verhoogd risico kunnen ze vervolgens (preventief) behandelen met medicatie voor het hart, bijvoorbeeld door de bloeddruk te verlagen en met medicatie tegen hartfalen.

Hartzorg

Vroegtijdige signalering van hartschade tijdens en na de behandeling van borstkanker is helaas nog steeds geen standaard zorg. Ook voor veel andere oorzaken van hartklachten bij vrouwen is nog geen richtlijn of best practice. Dit kan beter. Onder andere door onderzoek, een betere samenwerking en behandeling. In de gehele keten.

Bij de fysioo kunnen vrouwen met alle soorten hartklachten terecht voor de juiste begeleiding individueel of in groepsverband. Fysiotherapeuten Sarah en Rosa werken nauw samen met je huisarts en cardioloog binnen ons programma hartrevalidatie 1e lijn.
We werken aan de persoonlijke doelen, het verminderen van klachten en kijken of we met de juiste actieve leefstijl bepaalde risicofactoren als een hoge bloeddruk, vaatwand beschadigingen of spasmen, overgewicht of hyperlipidemie positief kunnen beïnvloeden.Terug naar Blog-overzicht