9,2 op basis van 684 beoordelingen
Vragen of advies nodig? Bel 024 - 675 0137

Algemene voorwaarden fitness

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, informeren wij middels deze weg over onze algemene voorwaarden. Hiermee weet je waar je aan toe bent en wat je van sporten bij de fysioo mag verwachten.

Abonnementsvoorwaarden: 

Tarieven en Betalingen

Bij alle abonnementen hanteert de fysioo maandelijkse incasso’s (automatische incasso’s vinden plaats aan het einde van de maand tenzij anders afgesproken). De abonnementen worden bij aanvang aangegaan voor 3 maanden of 12 maanden. Deze abonnementen worden na afloop van de looptijd automatisch verlengd, maar zijn dan maandelijks opzegbaar. Het is alleen mogelijk om het abonnement te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Opzeggen/pauzeren

We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen tijdelijk of blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds pauzeren of beëindigen. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. Bij pauzering wordt de afloopdatum van het contract aangepast. De vervaldatum is altijd de eerste dag van de maand.

Beëindiging van een abonnement dient te geschieden per e-mail: info@defysioo.nl Mondelinge of telefonische opzeggingen zijn niet rechtsgeldig

Misbruik 

Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk. De fysioo houdt zich het recht voor om in geval van misbruik uw abonnement op te heffen. Ook in geval van onbehoorlijk gedrag kan de fysioo het lidmaatschap (tijdelijk) stopzetten.

Aantal deelnemers per les 

Voor alle lessen geldt een minimum en maximum deelnemersaantal, dit verschilt per groepsles.

Openingstijden 

De fysioo is voor het sporten geopend op de aangekondigde tijden. Gedurende feestdagen is het aantal openingsuren en aanbod beperkt. Kijk voor de meest actuele openingstijden op de website (www.defysioo.nl)

Aanvang lessen 

U kunt de sportzaal betreden op het aangegeven tijdstip. Graag een moment geduld tot de vorige groep sporters de zaal heeft verlaten. In overleg met de sportcoach die de groep leidt kan hiervan afgeweken worden.

Deelname 

Deelname aan onderdelen van het programma van de fysioo is alleen mogelijk met een geldig abonnement. De minimumleeftijd voor deelname aan onderdelen van het programma is achttien jaar. Bij jongere deelnemers kan in overleg met de fysiotherapeut en/of de sportcoach worden bekeken of deelname geen bezwaar is.

Uitval lessen 

Tijdens de groepslessen van de fysioo streven wij ernaar om bij afwezigheid van de sportcoach voor passende vervanging te zorgen. Dit kan zijn in de vorm van een andere sportcoach of, bij uitzondering, een stagiaire werkzaam bij de fysioo.

Gebruik handdoek 

Het gebruik van een handdoek is verplicht bij alle activiteiten.

Schoeisel 

Zaal/sportschoenen zijn verplicht. Wij verzoeken u uw zaalschoenen mee te brengen en pas in de wachtruimte of kleedkamer van de fysioo aan te doen.

Gevonden voorwerpen 

Voor vragen over gevonden voorwerpen kunt u zich wenden tot de sportcoaches.

Aansprakelijkheid 

De fysioo is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen en eigendommen van de deelnemer. Daarnaast kan de fysioo u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.

Klachtenprocedure 

Als u klachten of opmerkingen heeft, kunt u dit doorgeven aan een van de sportcoaches of mailen naar info@defysioo.nl. De klacht komt dan gegarandeerd op de juiste plaats terecht.

Consumpties 

U kunt zich in onze wachtruimte gratis voorzien van koffie, thee en water. Het is verstandig om zelf een bidon/flesje mee te nemen om tijdens het sporten te kunnen drinken.

Roken 

In het hele gebouw en voor de hoofdingang geldt een rookverbod.

Parkeren 

Onze praktijk beschikt over parkeer- en stalling gelegenheid voor auto`s en fietsen. Adreswijziging 

Indien u verhuist, kunt u uw nieuwe adres doorgeven per e-mail: info@defysioo.nl Gemiste lessen inhalen 

De credits die u verkrijgt bij uw lidmaatschap zijn bedoeld om u wekelijkse lessen te kunnen boeken. Ongebruikte credits verlopen aan het einde van iedere maand.

Mocht u door verhindering een les moeten overslaan dan kunt u deze les binnen 4 weken inhalen. Dit i.o.m. sportcoach en binnen de abonnementstermijn.

De fysioo wenst u veel sportplezier!

Daarom kies je voor de fysioo

  • Dé specialist in Nijmegen met 10 vestigingen
  • Gespecialiseerd in fysiotherapie en revalidatie
  • Gecontracteerd door alle verzekeraars
9,2
gemiddeld uit
684 beoordelingen
‘Snel en professioneel geholpen!’
Al jaren tevreden klant bij De fysioo. Centrale locatie met goede faciliteiten. Nemen de tijd voor hun klanten en hebben veel kennis en kunde in huis.
de fysioo is contractant bij alle verzekeraars